past participantsDSR 1 Paul Bogaers

9 oktober 2009 in Extrapool, Nijmegen

15 oktober 2009 in DE PLAYER, Rotterdam
DSR2 Jan Van Den Dobbelsteen
13 november 2009 in Extrapool, Nijmegen 

19 november 2009 in your-space, Kanaalstraat 8, Eindhoven 

DSR3 Wim Verhoeven
11 december 2009 in Extrapool, Nijmegen
17 december 2009 in DE PLAYER, Rotterdam
DSR4 Peter Fengler
5 februari 2010 in Extrapool, Nijmegen

11 februari 2010 in your-space/Van Abbemuseum, Eindhoven
DSR5 Raoul Teulings
12 maart 2010 in Extrapool, Nijmegen

18 maart 2010 in DE PLAYER, Rotterdam
DSR6 Erik Hagoort
9 april 2010 in Extrapool, Nijmegen 

15 april 2010 in your-space/Van Abbemuseum, Eindhoven
DSR7 Marc Geerards
28 mei 2010 in Extrapool, Nijmegen 

3 juni 2010 in your-space/Van Abbemuseum, Eindhoven
DSR8 Phil Milstein (USA)
11 juni 2010 in Extrapool, Nijmegen 

12 juni 2010 in DE PLAYER, Rotterdam
DSR9 Wim Langenhoff
9 juli 2010 in Extrapool, Nijmegen 
later in juli 2010 in DE PLAYER, Rotterdam
DSR10 Keiko Sato
8 oktober 2010 in Extrapool, Nijmegen 

14 oktober 2010 in your-space/Van Abbemuseum, Eindhoven
DSR11 Inari Salmivaara

17 december 2010 in Extrapool, Nijmegen 

23 december 2010 in your-space/Van Abbemuseum, EindhovenDSR 11 / Inari Salmivaara

De Spreekselreeksen 11/
Inari Salmivaarra
Performance lezing.
Deel 11 van serie de Spreekselreeksen

De Spreekselreeksen is een serie multimedia lezingen in de vorm van een performance.
Een spreker –kunstenaar, filosoof, muzikant, filmmaker, journalist- wordt gevraagd een uiteenzetting te doen voor het publiek over een volstrekt eigen wetenschappelijk/ historisch/ cultureel onderzoek en thema.

Vanavond Inari Salmivaarra (Finland), danser, kunstenares. Zij zal ‘een lezing dansen’. De performance zelf vormt de inhoud van haar lezing.

Kunstenares en choreografe Inari Salmivaara komt oorspronkelijk uit Finland. Ze woont in Parijs. Haar werk is een combinatie van gelijke delen fysieke aanwezigheid, beweging, geluid, tekst en video en ze werkt vaak samen met kunstenaars uit verschillende disciplines.
In haar performancelezing van vanavond, met power point presentatie, wordt de lezing een performance en vormt de performance zelf de inhoud van de lezing. De spreekster/danser, Inari Salmivaara, schetst voor deze lezing een struktuur met gebruikmaking van haar eigen lichaam.
Zodoende doet ze een poging om “een utopia voor een performance” te beschrijven.

Begin 2010 onderzocht Inari Salmivaara de mogelijkheden van de installatie en 'magic tool' Viewmaster in Huis a/d Werf. Haar performance ‘the spectacle’, het laatste deel in de serie ‘5 in a work not cited’, was te zien op Festival a/d Werf 2010.
In 2010 en 2011 werkt ze ook aan de serie ‘This time, this place’ gedurende een residentie in Huis a/d Werf, gevolgd door een verblijf bij Mains d'Œuvres in Parijs. Deze serie is een voortdurend project waarin de traditionele tentoonstellings- en theaterruimtes worden gebruikt om boodschappen over 'hoop' te verzenden.


DSR7/ Mark Geerards

EXTRAPOOL • VRIJDAG 28 MEI 2010De performance-lezing van deze avond zal gaan over denkbeelden van de filosoof Vilém Flusser, waarin filmmaker en psycholoog Marc Geerards zich heeft verdiept en die een inspiratiebron zijn voor zijn werk. Verschillende onderwerpen zullen naar voren worden gebracht en vragen zullen zich daarbij aandienen (hetzij omdat ze door hem worden opgeworpen, hetzij doordat ze op zullen borrelen tijdens het vernemen van zijn voordracht). Een greep uit de mogelijke vragen en onderwerpen:

• Flussers verhouding tot L. Wittgenstein en W. Benjamin;
• de relatie tussen beeld, apparaat, programma en informatie;
• de betekenis van het beeld (in de wetenschap, in de kunst, hoe verhoudt het zich tot tekst, tot verbeelding? Wat is een technisch beeld en hoe verhoudt het zich tot een handgemaakte beeld? Wat is verbeeldingskracht? Wat is het verschil tussen inbeelden en verbeelden?);
• getuigen Flussers denkbeelden nu van oppervlakkige diepte of van diepe oppervlakkigheid?
• over theorie en praktijk (in theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk. In de praktijk wel.);
• zijn de (technische) middelen werkelijk zo vernuftig geworden dat daarbij elk doel overbodig wordt en dat deze middelen doel op zichzelf worden? En zo ja, kunnen we misschien stellen dat mediacultuur niets meer of minder is dan het doel op zichzelf worden van alle middelen en de overbodigheid van alle doelen?
• het apparaat doet wat de mens wil, maar de mens kan alleen willen wat het apparaat kan doen. Waar zit de vrijheid?
• materiaal, structuur en vorm (Is de stof het ‘wat’ van de vorm, en de vorm het ‘hoe’ van de stof? Is vorm de mogelijkheid van structuur?)
• “Aan dat, waaraan niet kan worden getwijfeld, moet men geloven.” Of niet?

Op 3 juni vindt het vervolg van DSR7/ Marc Geerards plaats in your-space, het van Abbemuseum, Bilderdijkstraat 10, Eindhoven, om 18.00 uur.

Erik ontmoet Ronald en Nico.

Een dialoog voorafgaand van de spreekselreeks... zie reacties