past participantsDSR 1 Paul Bogaers

9 oktober 2009 in Extrapool, Nijmegen

15 oktober 2009 in DE PLAYER, Rotterdam
DSR2 Jan Van Den Dobbelsteen
13 november 2009 in Extrapool, Nijmegen 

19 november 2009 in your-space, Kanaalstraat 8, Eindhoven 

DSR3 Wim Verhoeven
11 december 2009 in Extrapool, Nijmegen
17 december 2009 in DE PLAYER, Rotterdam
DSR4 Peter Fengler
5 februari 2010 in Extrapool, Nijmegen

11 februari 2010 in your-space/Van Abbemuseum, Eindhoven
DSR5 Raoul Teulings
12 maart 2010 in Extrapool, Nijmegen

18 maart 2010 in DE PLAYER, Rotterdam
DSR6 Erik Hagoort
9 april 2010 in Extrapool, Nijmegen 

15 april 2010 in your-space/Van Abbemuseum, Eindhoven
DSR7 Marc Geerards
28 mei 2010 in Extrapool, Nijmegen 

3 juni 2010 in your-space/Van Abbemuseum, Eindhoven
DSR8 Phil Milstein (USA)
11 juni 2010 in Extrapool, Nijmegen 

12 juni 2010 in DE PLAYER, Rotterdam
DSR9 Wim Langenhoff
9 juli 2010 in Extrapool, Nijmegen 
later in juli 2010 in DE PLAYER, Rotterdam
DSR10 Keiko Sato
8 oktober 2010 in Extrapool, Nijmegen 

14 oktober 2010 in your-space/Van Abbemuseum, Eindhoven
DSR11 Inari Salmivaara

17 december 2010 in Extrapool, Nijmegen 

23 december 2010 in your-space/Van Abbemuseum, EindhovenDSR3 / Wim VerhoevenEXTRAPOOL
VRIJDAG 11 DECEMBER
OPEN 20.30 AANVANG 21.00


Wim Verhoeven (1958) is kunstenaar, organisator, psycholoog, schrijver, avonturier en initiator/projectleider van Kunstmaan in Tilburg.


Wim Verhoeven is een begenadigd spreekselspreker met het talent om alle mogelijke aspekten die met zijn onderwerp te maken hebben ‘live ’al pratend en uittekenend, als een chemicus, op eigen logische wijze met elkaar in verband te brengen om zo tot volstrekt nieuwe inzichten/uitkomsten te komen.


Voor zijn performance-lezing in de Spreekselreeksen zal zijn verhaal gaan over “Persoonlijkheid, Utopie en de roep van het Karakter”.


Wim Verhoeven maakt een wezenlijk onderscheid tussen persoonlijkheid en karakter. Het vormt een missing link in zijn denken, de verzoenende verbinding tussen de realiteit van een hopeloos bestaan in een vijandige wereld en daarbinnen in een verraderlijk zelf; en de blijvende intuïtie, noem het hoop, van een mogelijk NUT.

Zijn betoog ploegt van de oerknal door de daaruit volgende betrekkingencascade tegen het licht van de trikaya, via een politieke analyse van het periodiek systeem en de gedachten over binding en afscheiding van Otto Rank, zet de weg voort waar de gedachtegang over overtolligen, utopisten en verwenden in zijn boek NUT bleven dralen, in een poging vat te krijgen op de gruwel van de uit geatomiseerde utopie voortspruitende hanggedachten, om uit te komen op een mogelijke triomf van het karakter over de persoonlijkheid en de geruststellende aanwezigheid van een mogelijk Opperwezenlijk principe daarachter.


Wim Verhoeven maakt ook beelden, brengt boeken uit en sinds 1991 initieert hij met Kunstmaan extraverte kunstprojecten in o.a. oude slooppanden, scholen en overheidsgebouwen, de open lucht, parken en landschappelijke gebieden aan de rand van steden. Naast beeldende kunst worden elementen van muziek, theater, literatuur, wetenschap en media ingezet. Zo ging zijn rondreizende project ‘Should I stay/should I go ?’ in op de explosief toenemende fysieke en communicatieve mobiliteit in de wereld. In zijn projecten speelt de wisselwerking en het contact met publiek speelt een grote rol.
Het vervolg van DSR3 / Wim Verhoeven vindt plaats bij DE PLAYER. zie adres:
't Gemaal
Pretorialaan 141
3072 EL Rotterdamwww.stdsps.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten