past participantsDSR 1 Paul Bogaers

9 oktober 2009 in Extrapool, Nijmegen

15 oktober 2009 in DE PLAYER, Rotterdam
DSR2 Jan Van Den Dobbelsteen
13 november 2009 in Extrapool, Nijmegen 

19 november 2009 in your-space, Kanaalstraat 8, Eindhoven 

DSR3 Wim Verhoeven
11 december 2009 in Extrapool, Nijmegen
17 december 2009 in DE PLAYER, Rotterdam
DSR4 Peter Fengler
5 februari 2010 in Extrapool, Nijmegen

11 februari 2010 in your-space/Van Abbemuseum, Eindhoven
DSR5 Raoul Teulings
12 maart 2010 in Extrapool, Nijmegen

18 maart 2010 in DE PLAYER, Rotterdam
DSR6 Erik Hagoort
9 april 2010 in Extrapool, Nijmegen 

15 april 2010 in your-space/Van Abbemuseum, Eindhoven
DSR7 Marc Geerards
28 mei 2010 in Extrapool, Nijmegen 

3 juni 2010 in your-space/Van Abbemuseum, Eindhoven
DSR8 Phil Milstein (USA)
11 juni 2010 in Extrapool, Nijmegen 

12 juni 2010 in DE PLAYER, Rotterdam
DSR9 Wim Langenhoff
9 juli 2010 in Extrapool, Nijmegen 
later in juli 2010 in DE PLAYER, Rotterdam
DSR10 Keiko Sato
8 oktober 2010 in Extrapool, Nijmegen 

14 oktober 2010 in your-space/Van Abbemuseum, Eindhoven
DSR11 Inari Salmivaara

17 december 2010 in Extrapool, Nijmegen 

23 december 2010 in your-space/Van Abbemuseum, EindhovenDSR6 / Erik Hagoort

  9 april 2010 •  EXTRAPOOL, Nijmegen 20.30
15 april 2010 • YOUR SPACE, Eindhoven 18.00 uur.


INSCHATTEN
Dialogen over ontmoeten & kunst & ethiek voor en met publiek
Erik Hagoort met Ronald Saeijs (9 april Extrapool)
Erik Hagoort met Nico Dockx (15 april your-space, Eindhoven)

Als kunstenaars ontmoetingen in hun artistieke praktijk opnemen, lijken kunst en ethiek bijkans samen te vallen.
Wat is ontmoeten?
Wat is ontmoeten in de kunst?
Wie ontmoet wie, bij zulke kunstpraktijken,
en waar en hoe?
Hoe moeten we die ontmoetingen inschatten?

Ronald Saeijs verbleef als kunstenaar het afgelopen najaar negen weken ‘embedded’ bij de politie in Den Bosch. Zijn ‘Artist’s Placement’ stond in het teken van de vraag hoe agenten in de uitoefening van hun functie geacht worden de wet te vertegenwoordigen. Zij moeten situaties kunnen inschatten om ‘in de geest van de wet’ te kunnen handelen. Daarin worden ze getraind. Maar het blijft een persoonlijke zaak.

Nico Dockx werkt samen, met andere kunstenaars, met critici, met vrienden, met kennissen, met voorbijgangers. Deelname staat centraal. Van elk project is hij van meet af aan zelf een deelnemer. Hij nodigt anderen uit om net zo betrokken te zijn als hij. Sommige deelnemers springen in, andere kunnen er toevallig in verzeild raken. Wat die deelname inhoudt, ligt niet vast. Dockx kan die niet voor de ander invullen. Deelname wordt een kwestie van inschatten.

Erik Hagoort werkt met zijn promotie-onderzoek aan een dialoog tussen filosofische ethiek en theorievorming over ontmoetingen in de kunst. Over zijn eerste bevindingen schreef hij het essay ‘Goede bedoelingen. Over het beoordelen van ontmoetingskunst’, dat in 2005 bij Fonds BKVB verscheen.


In deze aflevering van de Spreekselreeks gaat Erik Hagoort een gesprek aan met de kunstenaars, en zij met hem. Je bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen door te reageren op deze blog...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten